!
!

Hirten Frauen

!

Hirtenfrau

THb112

mit Kind    ca. 22 cm

Nr. THb 112

Hirtin

THb126

Hirtin mit Wollkorb   ca. 21cm

Nr. THb 126

Hirtin

THb 172

mit Krug     ca. 27 cm

Nr. THb 172

Hirtin

THb 184

mit Woll-Korb       ca. 27 cm            verkauft !

Nr. THb 184

Hirtin

THb 186

mit Körnerkorb    ca. 27 cm

Nr. THb 186

Hirtenfrau

TH-104

mit Spindel   ca. 27 cm                       verkauft !

Nr. TH 104

Hirtenfrau

TH-100

mit Spindel   ca. 27 cm                                         verkauft !

Nr. TH 100

Hirtenfrau

TH-102

mit Spindel  ca. 27 cm                  verkauft !

Nr. TH 102

 

Hirtin

TH_128

Hirtin mit Körnerkorb   ca.  21 cm                           verkauft !

Nr.  TH 128